چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش 20 و 21 آذر 96

جزئیات بیشتر

تصاویر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

جزئیات بیشتر

تصاویر کارگاه های سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

جزئیات بیشتر

پیام نائب رئیس انجمن مهندسی ارزش هند به کنفرانس ارزش

تاریخ های مهم

محورهای کنفرانس

پوستر کنفرانس