انتشار مقالات مهندسی ارزش

صفحه اصلی > انتشار مقالات مهندسی ارزش


انتشار مقالات کنفرانس توسط انتشارات پیوست

انتشار بیش از 330 مقاله کاربردی داخلی و بین‌المللی در حوزه مهندسی ارزش که طی 3 دوره برگزاری کنفرانس پذیرش شده است، از جمله دستاوردهای کنفرانس می‌باشد. این مقالات به‌منظور مستندسازی و توزیع مناسب‌تر با همکاری انتشارات پیوست "وابسته به مؤسسه پیرانو" از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار دریافت کرد و بین دستگاه‌های اجرایی علاقمند توزیع می‌شود.